Til alle læsere!

Siden her giver adgang til internetudgaven af lokalbladet Vi-To, som blev startet i sommeren 1996. Bladet udgives i en papirudgave som omdeles i Tornby og Vidstrup sogne og altså også på Internettet.

Internettet er det naturlige medium for et lille blad, fordi det er nemt og billigt. Her kan vi måske også række ud over Tornby og Vidstrup sogne. Så ræk bare til og tag et nummer.

Begge udgaver lever side om side og har det samme indhold. De skal som sådan ikke udkonkurrere hinanden. Begge har en stor fælles målgruppe, men sammen en endnu større.

Som I kan se, har Lokalbladet Vi-To eksisteret siden '96. Det glæder vi os over i redaktionen. Der er sket meget i tidens løb, men meget er også, som det var dengang. Internet udgaven kom ikke med det samme. Som man kan se er bladene her på nettet fra 2003.

Jørgen Kiel, Foto, Teknik og Webmaster.