Nummeret før jul

Nu er jeg så konsulent på at få bladet givet ud. Foreløbigt går det meget godt, men I skal være med til at komme med ideer til hvordan vi kan føre bladet videre. Hvis I tænker, at jeg gerne vil gøre noget så sig endelig til. Vi søger videre for at finde nogen til at hjælpe bladet og sikre fremtiden.

Nu gælder det en influenzasæson, der vist lige er begyndt. Vi kender det lidt bedre og skal nok overleve den også. Pas nu på jer selv og dem I kommer omkring.

Glæd jer til næste nummer, det er julenummeret med de ting, der nu hører sig til.

Bladet kan du hente her på siden og det kan læses på skærmen.

Jørgen Kiel